Aktualności Strona główna  Unia Europejska Linki  Kontakt

 
Biuletyn Informacji Publicznej
 


Park Przemysłowy

PARK PRZEMYSŁOWY W SOLCU KUJAWSKIM

 Solec Kujawski to 16-tysięczne miasto i gmina, położona na lewym brzegu Wisły, 20 km od Bydgoszczy i portu lotniczego w Bydgoszczy, a także w odległości 35 km od Torunia.

  Park Przemysłowy

 • I etap inwestycji został zrealizowany przy pomocy środków unijnych PHARE 2001. Park Przemysłowy o obszarze 36,3 ha zagospodarowany został przez inwestorów do końca 2006 roku.
 • W 2010 roku rozpoczęto prace nad realizacją II-go etapu soleckiego Parku Przemysłowego. Prace związane z wykonaniem pełnej infrastruktury zostały zakończone w połowie 2012 roku, natomiast uroczyste otwarcie II-go etapu Parku Przemysłowego o powierzchni 31,0 ha odbyło się 26 września 2012 roku. Umowę dzierżawy terenu II-go etapu Parku Przemysłowego aktualnie podpisały 4 firmy.

  II etap Parku Przemysłowego:

 • dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • termin realizacji 2010-2012,

 • wartość projektu - 21,3 mln zł, w tym RPO - 9,6 mln zł.

     Nowy Obraz - mapa bitowa (2)_4.bmp 

I etap Parku Przemysłowego

 

Nowy_Obraz___mapa_bitowa.bmp 

Rozbudowa Parku Przemysłowego

  Lokalizacja – Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim położony bezpośrednio przy drodze krajowej S-10 (Szczecin – Warszawa). Od północy ogranicza go linia  kolejowa Piła – Bydgoszcz – Toruń – Warszawa. Korzystne powiązania z największymi miastami województwa, stwarzają łatwy dostęp mieszkańców do urzędów administracyjnych i samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego, a  także ułatwiają dojazd do pracy.

Nowy_Obraz___mapa_bitowa__3_.bmp 

 

Nowy_Obraz___mapa_bitowa__4_.bmp

  

 Oferta Parku Przemysłowego:

 • posiada pełną infrastrukturę techniczną: sieć wodociągową, sanitarno – deszczową, kanalizację, gazociąg średniego ciśnienia, sieć telekomunikacyjną, energię elektryczną SN i NN, drogi wraz z chodnikami i oświetleniem,
 • jest to teren płaski, o dobrych parametrach geotechnicznych,
 • położony w obszarze silnej urbanizacji społecznej i przestrzennej w strefie oddziaływania Bydgoszczy i Torunia,
 • przy trasach komunikacyjnych o znaczeniu krajowym, zarówno drogowych, jak i kolejowych,
 • posiadający korzystne rozwiązania logistyczne, rozwinięty transport i spedycję na terenie Parku Przemysłowego,
 • właściciel gruntów - Gmina Solec Kujawski posiada wieloletnie doświadczenie w profesjonalnej obsłudze inwestorów,
 • na terenie Parku Przemysłowego, w Inkubatorze Przedsiębiorczości działa Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o., zapewniające firmom działającym na terenie Parku szkolenia, kursy doskonalenia zawodowego, doradztwo w sprawie pozyskiwania środków unijnych,
 • na terenie Parku działają firmy służące rozwojowi biznesu.

  Firmy

Na terenie Parku Przemysłowego (I etap) działa 15 firm:

P.P.H.U. „Autos” ;P.W.P.U. „Granit” ; „Polimer” Sp. z o.o. ; TPP Thermoplastic Polska Sp. z o.o.; Noreq Sp. z o.o  ; Pasaco Sp. z o.o. ;  Hydrapres Sp. S.A. ; MBA System Sp. z o.o.; P.P.H. Folbah  ; Bogner Edelstahl Polska Sp. z o.o. ; Drobex Sp. z o. o.; P.P.H.U. „Hobby”; Les Higiena Sp. z o. o. ; DHL Polska; Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Są to firmy z branż tworzyw sztucznych, kamienia naturalnego, meblarskiego, elementów tłocznych, drobiarstwa, przemysłu motoryzacyjnego, logistyki i inne specjalistyczne usługi.

Na obszarze Parku Przemysłowego wybudowano także Inkubator Przedsiębiorczości  (PHARE 2002). Jest to obiekt o powierzchni 5000 m² wyposażony we wszystkie  media potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej, w którym funkcjonują 22 firmy (mikro i małe przedsiębiorstwa), m.in.:

 

Nowy_Obraz___mapa_bitowa__5_.bmp

Inkubator Przedsiębiorczości

  E.T. Firma Handlowo – Usługowa; Karor Usługi Pralnicze; Karor Bis Sp. z o.o. ; Combi Line Sp. z o.o.; Zbimar P.W. ; Europrogres; Biuro   Konstrukcyjno – Wdrożeniowe Piotr Domanowski; Poczta Polska; J.M. Prestige;   Partner – Biuro Rachunkowe; Bar - Martin; Asnet – firma ochroniarska.

   Są to firmy świadczące usługi doradcze, zarządzanie projektami inwestycyjnymi, opracowywaniem strategii rozwoju, sporządzanie wniosków na    pozyskanie środków z UE, logistyczne, zajmujące się spedycją i transportem,    projektowanie i wykonawstwo konstrukcji maszyn i urządzeń przemysłu    maszynowego. Ponadto firmy świadczą usługi z zakresu: serwisowania odzieży  roboczej, fizycznej ochrony osób i mienia, utrzymania czystości, produkcji tworzyw sztucznych, oraz małej gastronomii.

 

    Kontakt   

    Urząd Miasta i Gminy

    Ul. 23 Stycznia 7

    86 – 050 Solec Kujawski

    osoba do kontaktu:

    Burmistrz Teresa Substyk,  tel: (52) 387 01 44

    e-mail: solec@soleckujawski.pl
   

 
   Regionalne Centrum Przedsiębiorczości

     Ul. Unii Europejskiej 4

     86 – 050 Solec Kujawski

     osoba do kontaktu:

     Prezes RCP Sp. z o.o. Piotr Kubiak, tel: (52) 387 02 00

     e-mail: inkubator@rcp.soleckujawski.pl

 

 INDUSTRIAL PARK IN SOLEC KUJAWSKI

Solec Kujawski is a town and commune of 16 thousand inhabitants, located on the left bank of Vistula, 20 km away from Bydgoszcz and Bydgoszcz airport, and 35 km away from Torun.

Industrial Park

 • I stage of the investment was executed using the EU funds "PHARE 2001"
 • currently the II stage is being executed.

I stage of creating the Industrial Park was executed on the area of 36.6 ha and was put to use by investors by the end of 2006. Those investors received the following assistane from Solec Kujawski Commune:

 • 50% property tax relief for 5 years,
 • exemption from payments for land lease for 10 years
 • assistance in arranging formal and legal issues. 

 

 

Nowy Obraz - mapa bitowa (2)_2.bmp

I stage of the industrial park


Nowy_Obraz___mapa_bitowa.bmp

Industrial park expansion

Localisation . The Industrial Park in Solec Kujawski is located directly by the national road S-10 (Szczecin . Warszawa). On the North it is bordered by the railway track Piła . Bydgoszcz . Toruń . Warszawa. Favourable connections to the largest cities in the voivodeship facilitate inhabitants. access to administrative and local government offices at the voivodeship or district level, as well as commuting.

  

 

Nowy_Obraz___mapa_bitowa__3_.bmp

 

Nowy_Obraz___mapa_bitowa__4_.bmp

 

Industrial Park's offer:

extension of the industrial park (II stage) is on the list of indicative projects of the Regional Operating Programme of the Kuyavian-Pomeranian voivodeship for the years 2007 .

 • 2013 and there are guaranteed resources for its realisation,

 •  the grounds are owned by Solec Kujawski Commune,

 •  a complete technical infrastructure: water supply system, sanitary and drainage system, sewage system, medium pressure gas line, communication network, MV and LV power supply, roads together with pavements and lighting,

 •  it is a flat ground of good geological parameters,

 •  located in the area of strong social and spatial urbanisation, in the area of influence of Bydgoszcz and Torun,

 • vicinity of transport routes of national importance, both roads and railway tracks,

 •  with advantageous logistic solutions, developed transport and shipment in the Industrial Park,

 •  the owner of the grounds - Solec Kujawski Commune, has many years of experience in professional servicing for investors,

 •  in the area of the Industrial Park, in the Business Incubator, operates the Regional Enterprise Centre (Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. Z o.o.), providing trainings, skills improvement courses, counselling on obtaining EU funds, to the companies operating in the Park,

 •  in the Park operate companies serving business development.

Companies

In the Industrial Park (I stage) operate 15 companies:

P.P.H.U. .Autos. ;P.W.P.U. .Granit. ; .Polimer. Sp. z o.o. ; TPP Thermoplastic Polska Sp. z o.o.; Noreq Sp. z o.o  ; Pasaco Sp. z o.o. ;  Hydrapres Sp. S.A. ; MBA System Sp. z o.o.; P.P.H. Folbah  ; Bogner Komexim Sp. z o.o. ; Drobex Sp. z o. o.;  P.P.H.U. .Hobby.; Les Higiena Sp. z o. o. ; DHL Polska; Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. These are companies from industries such as plastics, natural stone, furniture production, stamped items, poultry and automotive, as well as providing logistics and other services. 

In the Industrial Park also the Business Incubator was built (PHARE 2002). It is a building of 5000 m., equipped with all consumables required for business activities, where 24 companies operate, including:

Nowy_Obraz___mapa_bitowa__5_.bmp 

Business Incubator

E.T. Trade and Services Company; Karor Laundry Services; Karor Bis Sp. z o.o. ; Combi Line Sp. z o.o.; Zbimar P.W. ; Europrogres; Constructions and Implementation Agency Piotr Domanowski; Poczta Polska, J.M. Prestige; Partner . Accounting office; Asnet . security agency.

These are companies offering counselling services, management of innovative projects, developing strategies for companies, preparing applications for EU funds, logistics, offering shipment and transport services, design and construction of machines and appliances for machine industry. Furthermore, the companies provide services including: servicing of work clothes, physical protection of persons and property, cleaning services, production of plastics,  and gastronomic services.

Contact

Urząd Miasta i Gminy (Town and Commune Office)
Ul. 23 Stycznia 7
86 - 050 Solec Kujawski

Contact person:
Mayor Teresa Substyk,  phone: (52) 387 01 44
e-mail: solec@soleckujawski.pl

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości (Regional Enterprise Centre)
Ul. Unii Europejskiej 4
86 - 050 Solec Kujawski

Contact person:
President of RCP Sp. z o.o. Piotr Kubiak, phone: (52) 387 02 00
e-mail: inkubator@rcp.soleckujawski.pl

 


 
 


Regionalne Centrum Przedsiębiorczości , 86-050 Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej 4, tel. 052 387 02 00, fax. 387 02 10,
e-mail: inkubator@rcp.soleckujawski.pl, www.soleckujawski.pl
 
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.